ไฮไลท์ โปรตุเกส-ลักเซมเบิร์ก

ตารางคะแนน

[x]ปิด บาคาร่า